راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


چقدر خوبن این خواب هایی که قبل از بیدار شدن میبینم  الان کم شده ، قبلنا بیشتر میدیدم  همشون هم یه جورایی به واقعیت تبدیل میشن  کلاً خواب های شب یادم نمیمونه ، ولی این خواب ...

ادامه مطلب

جکوزی

  درون جکوزی نشسته بودیم با دوستم صحبت میکردم و حرف از شب نخوابیدن های من به میان آمد مرد میانسالی که حرف های ما را دزدکی میشنید رو به من کرد و گفت : قبل از خواب دو لیوان ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زرافه و زراعت

تعبیر خواب - زراعت زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زرافه و زراعت

تعبیر خواب - زراعت زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عرش و عراده

تعبیر خواب - عرادهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند كه در شهر یا قعله كافران عراده انداخت، دلیل است كه اهل آن شهر در مسلمانی سخن ناسزا گویند. اگر بیند كه سنگ عراده به جائی انداخت، ...

ادامه مطلب

تعبیر دیدن خواب لگام و لاله

تعبیر خواب - لاله اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بی وقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود. اگر زنی دید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این كار كند، ...

ادامه مطلب

تعبیر دیدن خواب لاک پشت و لاك پشت

تعبیر خواب - لاك پشت اگر درخواب لاك پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است كه از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاك پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب چارقد و چادر

تعبیر خواب - چادر محمدبن سیرین گوید: چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل كه در آن كار خیر و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر ...

ادامه مطلب

خواب دیدم یه خواب‌ شلوغ پلوغ ... همه بودن ... یه حسی بود تو خواب وقتی بیدار‌شدم اون حس هنوز‌بود و هست ...  یه حسی بود ... نمی دونم چی ؟!!؟ تو‌خواب‌یه نفر داشت گریه می کرد  شدید ...

ادامه مطلب

خواب

  یه بیت شعری هست که میگه :  خواب دیدم نیستی ، تعبیر آمد میرسی. . . هرچه من دیوانه بودم ، ابنِ سیرین بیشتر . . .! خب. . . مسئله همیجاست ! خواب دیدم. . .  خواب دیدم توی محل ِ قدیمیمون ...

ادامه مطلب

قابل تامل

در دیده به جای خواب آب است مرا             زیرا که به دیدنت شتاب است مرا گویند بخواب تا به خوابش بینی                  ای بی خبران چه جای خواب است مرا    بگفتا هر شبش بینی چو ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب رخساره و رز

تعبیر خواب - رزمحمدبن سیرین گوید: رز در خواب، دلیل بر زنی نیكوكار و كریمه كند. اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاكیزه در او است درهنگام وی، دلیل كند كه زنی نیكوكار بخواهد ...

ادامه مطلب

خواب های پر تکرار

تازگی همش خواب یک کامیون میبنم که میخواد منو له کنه و من اما از فاصله زیر چرخاش یا کناره بدنه اش با جا خالی دادن نجات پیدا میکنم این چه وضعشهههههههههه اخههههههههههههههههه حتی ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خرگاه و خرس

تعبیر خواب - خرسمحمدبن سیرین گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل كه از پادشاه خواری یابد. اگر بیند خرس زا بكشت، دلیل كه بر دشمن ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خاکستر و خبزه

تعبیر خواب - خبزهگفته اند سه قول است. بعضی گویند: زن بود، بعضی گویند: رسول ثقه كه متاع مردمان به شهرها می برد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند خبزه آبگینه در سرای داشت، دلیل ...

ادامه مطلب

خواب های پریشان

دیروز روضه بودم خونه خالم خدا ازشون قبول کنه اولا،دوما هم اینکه بعد از روضه همینطور که دور هم بودیم حرف خواب های پریشان شد  خالم گفت خودم یه مدت به خاطر فوت یکی از اقوام ...

ادامه مطلب

بیچاره محیا!

خواب دیدم آقای مترجم انقدر از دستم ناراحته که اومد و بی مقدمه تا جایی که میتونست منو کتک زد!به قصد کشت می زد! کلا دیگه دوست نمیتونم برا خودم نگهدارم بالاخره همه دشمنیشون ...

ادامه مطلب

mdry

داری فکرمو تا جنون میکشی             که مجبور شدم دور بشم از همه که هر عابریحالمو دید گفت                 چقدر غم تو چشمای این ادمه چقد دوست دارم برای یه شب             فراموشی ...

ادامه مطلب

نوع بیان یک مطلب در گفتار

پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادند!دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد …اولی گفت: تعبیرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دید …پادشاه ناراحت شد و ...

ادامه مطلب

خواب امام زمان

یه روز شاگردی به استادش میگه چکار کنم که خواب امام زمان (عج) را ببینم؟ استاد به شاگرد میگه:شب غذای شور بخور ولی آب نخور بگیر و بخواب. شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد  خدمت ...

ادامه مطلب

با خرس ها مهربان باشیم-_-

چشم هایم را بستم به امید این که یک ساعت دیگر بیدار باشم خب.حتا آلارم گوشی را روی ساعتی که باید قرص ها را می خوردم ست کرده بودم که مطمین از خواب نماندن باشم. اما خواب ماندم ...

ادامه مطلب

اولین خطوط نوشته شده

گاهی خود نوشتن، انسان را به فکر وا می دارد... گاهی یک اتفاق، یک حادثه آدم را به تلاطم وادار می کند. گاهی یک کابوس شبانه تو را بارها از خواب بیدار می کند. بارها بیدار می شوی ...

ادامه مطلب

خواب در بیداری

از سه صبح بیدارم. کمی درس خواندم که موجب شد سر درد هم بگیرم. دیشب در و بی‌در خواب دیدم که چیز چندانی ازش به یاد ندارم که اینجا تعریف کنم. اصلا وقتی هوا سرد می‌شود و گرم‌کننده‌های ...

ادامه مطلب

نکاتی در مورد خواب مفید

خواب رطوبتی است که از بدن خارج شده به سمت مغز حرکت میکند و روی ارتباط بین قوای نفسانی وسیستم عصبی اثر میگذارد .  رطوبت غلیظ ؛ خواب آلودگی  رطوبت رقیق ؛ بیداری  دربیداری ...

ادامه مطلب

هر شب به آرزوی روئیت ماهِ رویت       سر بر آغوش خواب می گذارم. هر شب به آرزوی نگاهت به امّید ساکت، سخنانت به آرزوی آرزویت        دل به عشق خواب می سپارم        و برای عشقت، ...

ادامه مطلب

کابوس

تازه الان دارم مسواک میزنم  اونم به لطف خواب بدی که دیدم  خیلی ترسیدم خیلی ..... بیدارش کردم اما گفت بخواب نیلو اشکال نداره خواب دیدی خب می دونم خواب دیدم ولی می ترسم  حالام ...

ادامه مطلب

حوای من

    در فراسوی گندم گونه ات فرازی است که بال می زند در آسمان خیال پنجره های باز پرواز آرزوها از عبور آغاز دست های مهربان که از آستین پیراهن زندگی بیرون می زند وقتی بیداری ...

ادامه مطلب

حوای من

    در فراسوی گندم گونه ات فرازی است که بال می زند در آسمان خیال پنجره های باز پرواز آرزوها از عبور آغاز دست های مهربان که از آستین پیراهن زندگی بیرون می زند وقتی بیداری ...

ادامه مطلب

نمیشه تو اصلا خواب نبینی ؟؟؟ *واسه چی؟ اخه هرچی خواب میبینی همون میشه حتی اگر تو بیداری خواب ببینی  *باز تو فلسفی شدی؟ راس میگم دیگه اگه نه چرا گریه کردی؟چرا باز لبتو کندی؟ *حوصله ...

ادامه مطلب

Home

شب آهنگ:  ضیافت های عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثارخوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن دریاچه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خوابچه امیدی به این ساحل خوشا فریاد زیر ابخوشا ...

ادامه مطلب

خوابهای بی قواره

نمی دونم از استرس زیاده یا چیز دیگه اما با وجود اینکه بدنم خواب رو طلب می کنه اما در خواب هم بیدارم و پی چیزهای عجیب. شاید خیلی ها مثل من باشن و شاید من خیلی متفاوتم اما به ...

ادامه مطلب

۳

زنگ زده بود که مثل همیشه از بدشانس بودنش واسم حرف بزنه . که منم باهاش همدردی کنم و به این همه تفاهم داشتنمون تو بدشانسی بخندیم(!) . وسط خنده هاش گفت راستی دیشب خواب دیدم که ...

ادامه مطلب

بس

زخاطرم  سالهاست  که می رود   عنان   شهوت  و  هوس و  هو ش   خواب رفته  مرغ در قفسٰٰ؛ نگاه می کنم به  شب چه بی صدا                 چه بی عبور چه   بی   نفس به انتظار  خواب    ...

ادامه مطلب

خواب و استرس

وقتی خیلی استرس دارم برا انجام کاری ک تا حالا تجربه نکردم وقتی میدونم نیازی به دوندگی برای مقدمات اون کار نیست به خواب پناه میبرم خواب را دریابیم ک در آن دولت خاموشی ...

ادامه مطلب

دانستن و رهایی از بند خواب و غلفت

صبح می خواندم که چگونه مردم معروف از خواب بر می خیزند.  ورزش، صبحانه، سحر خیزی و جه اشتراک همه آن ها بود.  من هم با سختی از خواب بلند می شود. و کلی طول می کشد که موتورم راه ...

ادامه مطلب

خوابِ صورتی

شب از نیمه گذشته است. زن خسته وسط کتابهایش به خواب رفته است. مرد می آید بالای سرش صدایش می کند. زن هیچ حرکتی نمی کند. دارد خواب هفت پادشاه  می بیند. مرد دست راستش را زیر گردن ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1